ACORDOS DE AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En virtude do disposto en Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016, informámoslle que mediante o enchemento do presente formulario os seus datos persoais quedarán incorporados aos tratamentos titularidade de XOSE MANUEL CARREIRA CARREIRA, con CIF 35559746 K e serán tratados coa finalidade de poñernos en contacto, así como para manterlle informado, mesmo por medios electrónicos, sobre cuestións relativas á actividade da compañía e os seus servizos. Se non desexa que tratemos os seus datos para estas finalidades por favor rogámoslle sinale a casa correspondente cunha cruz. Vostede pode exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal mediante correo electrónico dirixido a ACADEMIA@UNIVERSITARIAVIGO.ES ou ben mediante un escrito dirixido a Avda. FLORIDA, Nº 32, LOCAL M, C. P. 36210 VIGO (PONTEVEDRA).

2. COOKIES

Unha cookie refírese a un ficheiro que é enviado coa finalidade de solicitar permiso para almacenarse no seu computador, ao aceptar devandito ficheiro créase e a cookie serve entón para ter información respecto ao tráfico web, e tamén facilita as futuras visitas a unha web recorrente. Outra función que teñen as cookies é que con elas as web poden recoñecerche individualmente e por tanto brindarche o mellor servizo personalizado da súa web.

O noso sitio web emprega as cookies para poder identificar as páxinas que son visitadas e a súa frecuencia. Esta información é empregada unicamente para análise estatística e despois a información elimínase de forma permanente. Vostede pode eliminar as cookies en calquera momento desde o seu computador. Con todo as cookies axudan a proporcionar un mellor servizo dos sitios web, estás non dan acceso a información do seu computador nin de vostede, a menos de que vostede así o queira e proporciónea directamente, visitas a unha web. Vostede pode aceptar ou negar o uso de cookies, con todo a maioría de navegadores aceptan cookies automaticamente pois serve para ter un mellor servizo web. Tamén vostede pode cambiar a configuración do seu computador para declinar as cookies. Se se declinan é posible que non poida utilizar algúns dos nosos servizos.

Ligazóns a Terceiros: Este sitio web puiden conter ligazóns a outros sitios que puidesen ser do seu interese. Unha vez que vostede faga clic nestas ligazóns e abandone a nosa páxina, xa non temos control sobre ao sitio ao que é redirixido e por tanto non somos responsables dos termos ou privacidade nin da protección dos seus datos nesoutros terceiros sitios. Devanditos sitios están suxeitos ás súas propias políticas de privacidade polo cal é recomendable que os consulte para confirmar se vostede está de acordo con estas.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A nosa Política de Privacidade establece os termos en que XOSE MANUEL CARREIRA CARREIRA usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios ao momento de utilizar o seu sitio web. Esta compañía está comprometida coa seguridade dos datos dos seus usuarios. Cando lle pedimos encher os campos de información persoal coa cal vostede poida ser identificado, facémolo asegurando que só se empregará de acordo cos termos deste documento. Con todo esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou ser actualizada polo que lle recomendamos e salientamos revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo con devanditos cambios.

Información que é recollida: O noso sitio web poderá recollerá a seguinte información persoal: nome, información de contacto como a súa dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mesmo cando sexa necesario poderá ser requirida información específica para procesar algún pedido ou realizar unha entrega ou facturación.

Uso da información recollida: O noso sitio web emprega a información co fin de proporcionar o mellor servizo posible, particularmente para manter un rexistro de usuarios, de pedidos no caso de que se aplique, e mellorar os nosos produtos e servizos. É posible que sexan enviados correos electrónicos periodicamente a través do noso sitio con ofertas especiais, novos produtos e outra información publicitaria que consideremos relevante para vostede ou que poida brindarlle algún beneficio, estes correos electrónicos serán enviados á dirección que vostede proporcione e poderán ser cancelados en calquera momento.

XOSE MANUEL CARREIRA CARREIRA está altamente comprometido para cumprir co compromiso de manter a súa información segura. Usamos os sistemas máis avanzados e actualizámolos constantemente para asegurarnos que non exista ningún acceso non autorizado.

Control da súa información persoal:

En virtude do artigo 22.2 da Lei 34/2002 de Servizos da Información e de Comercio Electrónico, XOSE MANUEL CARREIRA CARREIRA poderá utilizar dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais dos destinatarios, a condición de que os mesmos desen o seu consentimento despois de que se lles facilitou información clara e completa sobre a súa utilización, en particular, sobre os fins do tratamento dos datos, con arranxo ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello.

En calquera momento vostede pode restrinxir a recompilación ou o uso da información persoal que é proporcionada ao noso sitio web. Cada vez que se lle solicite encher un formulario, como o de alta de usuario, pode marcar ou desmarcar a opción de recibir información por correo electrónico. No caso de que marcase a opción de recibir o noso boletín ou publicidade vostede pode cancelala en calquera momento. O anterior non impedirá o posible almacenamento ou acceso de índole técnica ao só fin de efectuar a transmisión dunha comunicación por unha rede de comunicacións electrónicas ou, na medida que resulte estritamente necesario, para a prestación dun servizo da sociedade da información expresamente solicitado polo destinatario.

Esta compañía non venderá, cederá nin distribuirá a información persoal que é recompilada sen o seu consentimento, salvo que sexa requirido por un xuíz cunha orde xudicial.

XOSE MANUEL CARREIRA CARREIRA Resérvase o dereito de cambiar os termos da presente Política de Privacidade en calquera momento.