Preparación de pruebas de acceso en Vigo

Preparación de probas de acceso en Vigo

A axuda que precisas

Probas de acceso á universidad para maiores de 25 e 45 anos

As diversas universidades españolas convocan todos os anos probas de acceso para maiores de 25 e de 45 anos. Os alumnos poden optar por presentarse na universidade que desexen, tendo como único requisito ter cumpridos os 25 anos antes do día 1 de outubro do ano natural no que se celebren as probas, o que permite ampliar as posibilidades aos alumnos de elixir a universidade que mellor lle conveña.

Dependendo da elección as probas a realizar varían en materias e contidos.

No noso centro preparamos os accesos a calquera das universidade do noso entorno, especialmente ós das Universidades Galegas, a UNED, ás Universidades de Castela e León e para calquera outra Universidade de España.

Na Academia Universitaria proporcionamos aos nosos alumnos todo o material necesario para preparar os distintos exames con garantías de éxito, completado coas clases presenciais impartidas polo noso profesorado.

Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años

Probas de acceso a ciclos superiores e medios

Na Academia Universitaria axudámoste a conseguir o acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, tratando tanto o temario da parte común como da parte específica segundo a rama que elixas nos teus estudos, pois dependendo da elección as probas a realizar na parte específica varían tanto en materias como en contidos

Parte común

  • Lingua galega
  • Lingua castelá
  • Matemáticas

Parte específica

  • Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), filosofía e cidadanía

  • Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física

  • Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía

Visita a nosa academia en Vigo, estaremos encantados de ser o teu acompañante nos estudos que realizas.

Matrícula gratuita

Grupos reducidos

Atención personalizada

Profesorado cualificado

Alto porcentaxe de aprobados

Horarios flexibles

Desconto a familiares