A túa proba de acceso ao teu futuro prepárase aquí

Na nosa academia en Vigo, contamos cos medios e profesorado necesarios para impartir clases de preparación de probas de acceso á universidade, ciclos superiores, graos medios e máis. Os nosos horarios son flexibles, adaptándonos ás necesidades dos alumnos, para que poidan asistir ás clases sen problemas.

Destacamos polo noso alto porcentaxe de aprobados nestas probas, grazas á calidade das nosas clases e ao enfoque personalizado que ofrecemos. O noso profesorado altamente cualificado e con experiencia asegúrase de proporcionar aos estudantes as ferramentas necesarias para superar exitosamente estas desafiantes probas.

Se tes algunha dúbida ou consulta, pregúntanos. Estaremos encantados de resolver todas as túas inquedanzas e proporcionarche a información que necesites. O teu éxito académico é a nosa prioridade e comprometémonos a axudarche no teu camiño cara ao logro dos teus obxectivos.

 • Probas de acceso a Grao Superior
 • Probas de acceso a Grao Medio
 • Probas de acceso á Universidade maiores de 25 anos
 • Probas de acceso á Universidade maiores de 45 anos
 • Probas libres de graduado en ESO e Bacharelato
Preparar probas de acceso á universidade e ciclos superiores en Vigo

Supera a túa proba de acceso a grao superior connosco

Os nosos profesores particulares en Vigo ofrecen clases especializadas para preparar probas de acceso a Formación Profesional. Contamos con alumnos de todas as idades que desexan prepararse para as probas de acceso a ciclo superior.

Estamos capacitados para brindar o apoio necesario e axudar aos estudantes a alcanzar os coñecementos e habilidades requiridas para superar con éxito estas probas. Únete a nós e prepárate para ingresar á Formación Profesional que desexas!

Requisitos

 • Ter 19 anos como mínimo ou cumprir esa idade no ano natural no que se realiza a proba.
 • Non contar coa titulación académica ou cos estudos que permiten o acceso directo aos ciclos formativos de grao superior.

Convocatoria

 • Estas probas realízanse unha única vez ao ano
 • Podes presentarte á proba un número ilimitado de veces, incluso para mellorar a cualificación
 • Unha vez superada esta proba é válida en todo o Estado español

Estrutura

Os exames de acceso a ciclos superiores constan de diferentes probas:

Parte común

 • Lingua galega
 • Lingua castelá
 • Matemáticas

Parte específica

 • Opcion A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés) e filosofía
 • Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física
 • Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía

Somos o teu maior apoio nas probas de acceso a FP en Vigo

Na Academia Universitaria, estaremos contigo en cada paso para que poidas preparar as probas de acceso á universidade ou a graos formativos de maneira óptima. Cremos no teu potencial e axudarémoste a superar os momentos de nervios, dúbidas e estrés.

As nosas clases son particulares e en grupos reducidos, o que garante unha atención personalizada e un ambiente de aprendizaxe favorable. Confía na nosa academia en Vigo para prepararte de maneira efectiva nas probas de acceso.

Estamos comprometidos co teu éxito e brindarémosche o apoio necesario para alcanzar as túas metas académicas.

Xuntos lograremos os teus obxectivos!

Contactar

Impulsámoste para pasar a proba de acceso a grao medio!

Un grao medio ofrece numerosas oportunidades laborais. Na nosa academia, deseñamos clases específicas para preparar as probas de acceso a ciclos medios en Vigo.

Grazas á nosa metodoloxía de clases particulares en Vigo, contamos cun alto porcentaxe de aprobados neste tipo de probas de acceso á Formación Profesional. Prepárate connosco e amplía as túas posibilidades no mercado laboral!

Requisitos

 • Ter 17 anos como mínimo ou cumprir esa idade no ano natural no que se realiza a proba.
 • Non contar coa titulación académica ou cos estudos que permiten o acceso directo aos ciclos formativos de grao medio.

Convocatoria

 • Estas probas realízanse unha única vez ao ano
 • Podes presentarte á proba un número ilimitado de veces, incluso para mellorar a cualificación
 • Unha vez superada esta proba é válida en todo o Estado español

Estrutura

Os exames de acceso a ciclos medios constan de diferentes probas:

Parte comunicativa e social

 • Competencia en lingua galega
 • Competencia en lingua castelá
 • Competencia en lingua estranxeira (inglés ou francés)

Parte científica e tecnolóxica

 • Competencia de interacción co mundo físico e en tecnoloxías

Parte matemática

 • Competencia matemática

Axudámosche coa proba de acceso á Universidade

Queres estudar unha carreira? Na nosa academia en Vigo, ofrecemos clases especializadas para preparar as probas de acceso á Universidade. Adaptamos as nosas clases segundo as túas necesidades, xa sexas maior de 25 anos ou de 45 anos, contando con programas específicos para cada caso.

Axudámosche a alcanzar as túas metas e acompañámoste no camiño para aprobar as probas de acceso á universidade en Vigo. Confía en nós e dá o primeiro paso cara ao teu futuro académico.

Preparación pruebas de acceso a la Universidad en Vigo

Probas de acceso á Universidade a maiores de 25 anos

Na nosa academia, impartimos clases específicas para preparar as probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Os requisitos para presentarse a estes exames varían segundo a universidade, pero xeralmente esíxese ter a idade requerida e non posuír ningunha titulación académica que permita o acceso directo. A proba consta de diferentes exercicios relacionados coas materias de Bacharelato e a súa dificultade axústase ao nivel de coñecementos requirido.

As convocatorias para as probas de acceso a maiores de 25 anos adoitan realizarse unha vez ao ano, aínda que isto pode variar segundo a institución educativa.

Os nosos profesores brindaránche a preparación necesaria para afrontar con éxito estes exames e axudarante a adquirir os coñecementos e habilidades requeridas para superar a proba de acceso á universidade.

Probas de acceso á Universidade a maiores de 45 anos

Cada vez máis alumnos acoden á nosa academia para preparar as probas de acceso á universidade para maiores de 45 anos. Estas probas, tamén coñecidas como PAU para maiores de 45, constan de exames das asignaturas comúns de Bacharelato e unha fase específica relacionada coa carreira á que se desexa acceder.

Para presentarse, requirese ter polo menos 45 anos cumpridos e non posuír titulación académica que permita o acceso directo á universidade. Os nosos profesores especializados guiarante na preparación destas probas, brindándoche os coñecementos e habilidades necesarias para afrontar con éxito este desafío académico.

Confía en nós e persigue os teus soños universitarios!

Preparación probas de acceso á Universidade en Vigo

Probas libres de graduado en ESO e Bacharelato

Na nosa academia en Vigo ofrecemos unha ampla gama de oportunidades educativas e unha das opcións é a nosa formación especializada para preparar as probaturas libres de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Bacharelato. Estas probaturas están deseñadas específicamente para aqueles maiores de 18 anos que desexan obter estas titulacións académicas de maneira flexible e accesible.

O noso enfoque na preparación destas probaturas baséase na excelencia educativa e en proporcionar aos nosos estudantes as ferramentas necesarias para alcanzar as súas metas académicas. Contamos cun equipo de profesionais altamente capacitados e unha metodoloxía de ensinanza adaptada ás necesidades individuais dos nosos estudantes.

Ao elixir a nosa academia en Vigo, os aspirantes a Graduado en ESO e Bacharelato poden beneficiarse dun ambiente de aprendizaxe de alta calidade que lles permitirá superar con éxito estas probaturas e avanzar nas súas traxectorias educativas e profesionais. Non importa cal sexa a túa historia académica ata agora, proporcionarémosche o apoio necesario para alcanzar as túas metas educativas e mellorar o teu futuro.

Comeza agora a preparar a túa proba de acceso á universidade ou formación profesional en Vigo

Impartimos clases en grupos reducidos e con total flexibilidade horaria para preparar as probas de acceso a FP ou á Universidade. Contamos cun amplo porcentaxe de aprobados, brindando aos nosos alumnos as ferramentas necesarias para abrir as portas do mundo laboral. Non dubides en formarte coas nosas clases particulares na nosa academia en Vigo e alcanza as túas metas académicas e profesionais.